วังลดาวัลย์ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ วังแดง สถาปัตยกรรมยุควิคตอเรียสุดเก่าแก่ที่มีอายุยืนยาวมานานกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ติดถนน 3 ด้าน ได้แก่ ถนนประชาธิปไตย ถนนลูกหลวง และถนนราชสีมา โดยในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเคยได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นในปี พ.ศ.2525 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีน่าสนใจและมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยือนอย่างสม่ำเสมอ

วังลดาวัลย์ ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2449 ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ ซึ่งเป็นต้นราชสกุลยุคลนั่นเอง

ด้วยความโปรดปรานด้านดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะการแสดงแทบทุกแขนงของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคล     ฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ จึงทำให้วังลดาวัลย์แห่งนี้เป็นเสมือนศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของ “วงลดาวัลย์” หรือ “ปี่พาทย์วังแดง” ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในการบรรเลงมโหรี ปี่พาทย์ในยุคสมัยนั้น

 

สำหรับสิ่งที่โดดเด่นของวังลดาวัลย์ คือ การประดับตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมยุควิคตอเรีย แบบวิลล่าอิตาเลียน ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบยุโรปและแบบจีนออกมาได้อย่างลงตัว ภายในมีประติมากรรมจัดแสดงอยู่มากกมายในแต่ละห้อง อาทิ ประติมากรรมแกะสลักแบบนูนต่ำบนแผ่นหินอ่อน ประติมากรรมเครื่องเคลือบ และของประดับต่างๆ รวมถึงภาพเขียนตามผนังซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวของ 12 นักษัตริย์ งานแกะสลักไม้ที่บอกเล่าเรื่องราวของสามก๊ก เป็นต้น

 

โดยนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าเยี่ยมชมวังลดาวัลย์แห่งนี้ แนะนำให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก่อน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และเป็นไกด์บอกเล่าเรื่องราวให้กับเราได้ ซึ่งปกติทางวังจะไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่สามารถถ่ายรูปภายนอกวังได้

สามารถเดินทาง โดยรถประจำทางสาย 12, 23, 56, 99 และรถประจำทางปรับอากาศสาย 12,16, 23, 505, 516

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 787 7777

bangkokbiznews