ชุมชนบ้านบาตร เป็นชุมชนโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่บริเวณซอยบ้านบาตร ถนนบริพัตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านการทำบาตรพระ ซึ่งคนในชุมชนได้ยึดถืออาชีพนี้มายาวนานกว่า 100 ปี อาจเรียกได้ว่าเป็นชุมชนแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการทำบาตรพระด้วยมือตามแบบอย่างโบราณจากรุ่นสู่รุ่น

 

 

ในปัจจุบันความนิยมในบาตรพระที่ทำด้วยมือเริ่มลดน้อยลงตามกาลเวลา เหลือเพียงการผลิตขึ้นเพื่อจำหน่ายเป็นของที่ระลึกหรือรับสั่งทำตามพระภิกษุสงฆ์โดยตรงเท่านั้น จึงเป็นเหตุให้ชาวบ้านส่วนใหญ่เริ่มหันไปประกอบอาชีพอื่นๆ แต่ก็ยังเหลือกลุ่มช่างที่ยังคงยึดมั่นผลิตผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ดังกล่าวอยู่ประมาณ 4-5 ครอบครัว เท่านั้น ซึ่งหากได้มาเยือนยังชุมชนแห่งนี้ เราก็จะยังคงเห็นชุมชนที่มีชีวิตตามแบบฉบับของตนเอง ถือเป็นแหล่งความรู้ทางด้านศิลปะที่หาชมได้ยากอีกด้วย

สำหรับการมาเยี่ยมชมที่นี่ ควรมาเวลาประมาณ 11.00 – 15.00 น. เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ชุมชนกำลังทำบาตรกันพอดี สามารถเดินทางไปยังชุมชนบ้านบาตรได้ โดยเริ่มจากเสาชิงช้าเดินไปตามถนนบำรุงเมือง มุ่งหน้าไปทางแยกสำราญราษฎร์ เมื่อข้ามสะพานสมมติอมรมารคให้เลี้ยวขวาเข้าไปในถนนบริพัตร เดินไปประมาณเกือบกลางซอยจะเห็นซอยบ้านบาตรอยู่ทางซ้ายมือ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มอนุรักษ์ไทยและภูมิปัญญาไทย (ชุมชนบ้านบาตร) คุณหิรัญ เสือศรีเสริม โทร. 086 104 9639, 099 224 7864