“พระบรมมหาราชวัง” ที่เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สุดยอดความงามระดับโลก

พระบรมมหาราชวัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บริเวณถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ เดิมมีชื่อเรียกกันว่า “พระมหาราชวัง” ในอดีตเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อครั้งสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

ratthanakosinontour

โดยพระราชวังแห่งนี้ แต่เดิมประกอบด้วย 3 ส่วน คือ พระมหาปราสาท พระราชมณเฑียรสถาน และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งต่อมาในสมัยของรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ได้มีการรับอิทธิพลจากประเทศตะวันตกเข้ามา ทำให้รูปแบบของสถาปัตยกรรมต่างๆ มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกได้อย่างสวยงามลงตัว จนเคยได้รับอันดับที่ 3 จากซีเอ็นเอ็นในการจัดอันดับปราสาทและพระราชวังที่สวยที่สุดในโลก 10 อันดับ อีกด้วย

novotelbkk

ภายใน พระบรมมหาราชวัง เต็มไปด้วยพระที่นั่งและสถานที่ที่มีความสำคัญอยู่หลายแห่ง ได้แก่

  1. พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่า “พระที่นั่งอินทราภิเษกมหาปราสาท” เป็นพระมหาปราสาทองค์แรกที่ถูกสร้างขึ้นในพระราชวัง โดยเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมศพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระอัครมเหสี และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงใช้ในการประกอบพระราชพิธีสำคัญ อาทิ พระราชพิธีการมงคล และบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ

mareenatravel

 

อ่านต่อ

 

Posted in ที่เที่ยวกรุงเทพฯ, เที่ยววังโบราณ.