หากพูดถึงวังที่มีความสวยงามในประเทศไทย วังบางขุนพรหม ถือเป็นหนึ่งในพระราชวังที่มีความวิจิตรงดงามตระการตาตามสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ซึ่งตั้งโดดเด่นสง่างามอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (บริเวณถนนสามเสน เขตพระนคร กรุงเทพ) มายาวนานกว่า 100 ปี แต่เดิมเคยเป็นที่ประทับของทูลกระหม่อมบริพัตร สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการทหาร การปกครอง และการดนตรี จึงทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งกำเนิดของศิลปะหลากหลายแขนงและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ที่มีความงดงามและทรงคุณค่าให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้กันมาอย่างยาวนาน

photoontour9

 

โดยในปัจจุบัน วังบางขุนพรหม แห่งนี้ อยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งแม้กาลเวลาผ่านมาเนิ่นนานกว่า 100 ปี แต่สถานที่แห่งนี้ยังคงอยู่ในสภาพที่สวยงามสมบูรณ์ จนขึ้นชื่อว่าเป็นวังที่สวยที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้

จุดเด่นของ วังบางขุนพรหม อยู่ที่พระตำหนักใหญ่ ซึ่งมีลักษณะเป็นตึก 2 ชั้น ปลายปีกด้านหนึ่งมีลักษณะเป็นหอกลม 3 ชั้น ด้านหนึ่งหันหน้าออกสู่ถนนสามเสน อีกด้านหันสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ได้รับการออกแบบเป็นศิลปะแบบบาโรก และรอกโคโค โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนชื่อว่า มาริโอ ดามาญโญ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ออกแบบพระที่นั่งอนันตสมาคม อีกด้วย

นอกจากนี้ ภายในยังมีส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยที่จัดแสดงเกี่ยวกับเงินตราของประเทศไทย แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 14 ห้อง อาทิ ห้องเปิดโลกเงินตราไทย ห้องประวัติและการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ห้องเชิดชูเกียรติ ห้องบริพัตร ห้องสีชมพู เป็นต้น

holidaythai

 

ที่นี่เปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดธนาคาร) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม แต่ต้องมีการสอบถามตารางการเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2283 5286, 0-2283-5286, 0-2283-6723, 0-2283-6152, 0-2356-7702 และ 0-2283-5265

การเดินทาง สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีราชเทวี ออกทางออกที่ 3 ต่อรถประจำทางสาย 99 หรือลงสถานีสะพานตากสิน ออกทางออกที่ 2 ต่อเรือด่วนเจ้าพระยาที่ท่าสาทร ไปขึ้นที่ท่าเรือเทเวศร์ แล้วเดินย้อนขึ้นไปทาง ถ.วิสุทธิกษัตริย์

bank2