วัดระฆังโฆสิตาราม หรือที่หลายคนเรียกกันสั้นๆ ว่า วัดระฆัง เป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่บริเวณถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เดิมมีชื่อว่า วัดบางหญ้าใหญ่ โดยในปี พ.ศ. 2312 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทรงปฏิสังขรณ์ แล้วยกฐานะวัดแห่งนี้ขึ้นเป็นพระอารามหลวง และทรงโปรดฯ ให้มีการประชุมสังคายนาพระไตรปิฎกที่วัดนี้ ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดฯ ให้พระสงฆ์วัดบางหว้าใหญ่เข้ารับบิณฑบาตในพระราชวัง ผลัดเวรกับพระสงฆ์ วัดโพธาราม (วัดพระเชตุพน) ซึ่งได้มีการขุดพบระฆังที่มีเสียงไพเราะกังวาน รัชกาลที่ 1 จึงทรงขอไปไว้ที่วัด พระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนตรงบริเวณที่ขุดพบระฆัง ทรงโปรดฯ ให้ขุดเป็นสระน้ำ เพื่อประดิษฐานหอไตร ซึ่งหอไตรนี้เดิมคือพระตำหนักและหอนั่งของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ เมื่อครั้งรับราชการเป็นพระราชวรินทร์ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

 

ดังนั้นเมื่อเดินทางเข้ามายังภายในวัด เราจะเห็นพระอุโบสถซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยของรัชกาลที่ 1 โดยมีลายหน้าบันเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ ด้านในมีจิตรกรรมฝาผนัง ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานที่มีชื่อว่า “พระประธานยิ้มรับฟ้า” นอกจากนี้ยังมีหอไตรเป็นรูปเรือนสามหลังแฝด ซึ่งด้านในมีภาพจิตรกรรมที่สำคัญหลายแห่งทั้งบานประตู และฝาผนังรวมทั้งตู้พระไตรปิฎกสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกด้วย

 

หากพูดถึงวัดระฆังแห่งนี้ สิ่งที่หลายคนต้องนึกถึงนั่นคือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) หรือหลวงพ่อโต และพระคาถาชินบัญชร ซึ่งหลวงพ่อโต เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่มีชื่อเสียงของวัดนี้ เป็นที่เคารพนับถือบูชาของเหล่าพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก ซึ่งที่นี่ก็มีวิหารที่ประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระราชาคณะของวัดทั้ง 3 องค์ ได้แก่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สมเด็จพระพุฒาจารย์ (ม.จ.ทัด เสนีวงศ์) และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ม.ร.ว.เจริญ อิศรางกูร) รวมถึงบริเวณใกล้ๆ ยังมีวิหารสมเด็จพระสังฆราช (สี) ซึ่งเป็นพระสังฆราชองค์แรกของ กรุงรัตนโกสินทร์นั่นเอง
ที่นี่เปิดให้เข้าเยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 – 21.00 น., โบสถ์ เปิดทุกวันตั้งแต่ 06.00 – 18.00 น.,พระวิหารสมเด็จ เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
การเดินทาง

 

[read more=”อ่านต่อ” less=”ซ่อนบทความ”]

 


รถประจำทาง: สาย 19, 57, 83
ท่าเรือ : เรือด่วนเจ้าพระยา ลงท่ารถไฟ หรือท่าวังหลังก็ได้
เรือโดยสารข้ามฟาก : ท่าช้าง -> ท่าวัดระฆัง
รถส่วนตัว : มีลานจอดรถใกล้ๆ วัด อัตราค่าจอด : ชม.แรกฟรี ชม.ต่อไปชม.ละ 20 บาท

 


[/read]