สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ยลความงามภูเขาทอง @ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-1

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า “วัดสระเกศ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีที่ตั้งอยู่บริเวณริมคลองมหานาคและคลองรอบกรุงใกล้ๆ กับสะพานผ่านฟ้าลีลาศ โดดเด่นด้วย เจดีย์ภูเขาทอง (The Golden Mount) ตั้งตระหง่านอยู่บนจุดสูงสุดของวัดแห่งนี้ แต่เดิมวัดนี้มีชื่อว่า “วัดสะแกต่อมาได้รับการโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ให้ทำการปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามใหม่ว่า วัดสระเกศ ซึ่งหมายถึง ชำระพระเกศาเนื่องจากวัดแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับในการทำพิธีพระกระยาสนาน เมื่อครั้งเสด็จกรีธาทัพกลับจากกัมพูชามาปราบจลาจลในกรุงธนบุรี และทรงเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติในปี พ.ศ.2325 ในเวลาต่อมา

 

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-6

 

อ่านต่อ

 

Posted in ที่เที่ยวกรุงเทพฯ, เที่ยววัดสวย.