เติมเต็มชีวิต เรียนรู้เทคนิคการแพทย์ @ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

ทุกวันนี้หลายคนได้หันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีและความรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบันก็มีความเจริญก้าวหน้าไปเป็นอย่างมาก ซึ่งวันนี้เราก็ขอพามาเที่ยวยัง “พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน” แหล่งเรียนรู้ทางการแพทย์อีกแห่งหนึ่งที่ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมสักครั้งในชีวิต

 

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณของโรงพยาบาลศิริราช เดิมเริ่มต้นจากการเก็บและจัดแสดงสิ่งของซึ่งเป็นสิ่งเรียนรู้ทางการแพทย์ในแต่ละสาขาวิชา โดยในปี พ.ศ.2525 มีพิพิธภัณฑ์ที่เปิดขึ้นภายในโรงพยาบาลแห่งนี้ถึง 13 แห่ง แต่เมื่อเวลาผ่านไปได้เหลือพิพิธภัณฑ์เพียง 6 แห่ง สำหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และคลังวัตถุอันทรงคุณค่า ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ ซึ่งประกอบด้วย

1. พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส
เป็นสถานที่จัดแสดงวิวัฒนาการทางการแพทย์สาขาพยาธิวิทยา แสดงอวัยวะของร่างกายมนุษย์เมื่อเป็นโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ อาทิ เนื้องอกและมะเร็งที่พบได้บ่อย โรคหัวใจขาดเลือด รวมทั้งโรคที่พบได้ยากและโรคที่พบได้บ่อยในอดีต

2. พิพิธภัณฑ์นิติเวชวิทยา สงกรานต์ นิยมเสน
เป็นสถานที่จัดแสดงศพ ชิ้นส่วนมนุษย์ กระดูก โครงกระดูก วัตถุพยานจากคดีต่าง ๆ เช่น คดีฆาตกรรม ฆ่าตัวตาย อุบัติเหตุ ฯลฯ ที่สำคัญคือกะโหลกศีรษะจำนวนมากที่ได้จากการทดลองยิงเพื่อการศึกษาทิศทางบาด แผลในระยะต่างๆ รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการชันสูตรพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 โครงกระดูก ศ.นพ. สงกรานต์ นิยมเสน ศพซีอุย วัตถุพยานในคดีนวลฉวี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ “ศิริราชกับสึนามิ” ซึ่งบันทึกเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย การรักษาผู้ป่วยที่บาดเจ็บทั้งทางกายและทางจิตใจ การชันสูตรพลิกศพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้เสียชีวิตจากมหาคลื่นสึนามิ ด้วยเทคนิคสื่อผสม อาทิ หุ่นจำลอง คอมพิวเตอร์สื่อสัมผัส ภาพยนตร์สารคดีสั้น

3. พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา
เป็นสถานที่จัดแสดงหนอนพยาธิชนิดต่างๆ เช่น พยาธิไส้เดือน พยาธิแส้ม้า หุ่นจำลองพยาธิโปรโตซัว ตู้แสดงวงจรชีวิตของปรสิตที่สำคัญทางการแพทย์ และพบบ่อย เช่น พยาธิใบไม้ในตับ อวัยวะของคนและสัตว์ที่เป็นโรคทางปรสิต ตลอดจนสัตว์มีพิษ เช่น แมลง และงูพิษ เป็นต้น
 

อ่านต่อ

 

Posted in ที่เที่ยวกรุงเทพฯ, เที่ยวพิพิธภัณฑ์.