ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องและอาคารสูงใหญ่ที่นับวันได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องราวกับป่าคอนกรีต ซึ่งพื้นที่สีเขียวในเมืองกรุงก็ได้ลดน้อยถอยลงไปทุกที วันนี้เราเลยจะพาไปเที่ยวยัง สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ให้คุณได้สูดอากาศสดชื่น พร้อมเชยชมต้นไม้นานาพันธุ์กันให้ชุ่มชื่นใจกันอีกด้วย

 

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่บริเวณถนนกำแพงเพชร 2 ตรงกลางระหว่างสวน   วชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) และสวนจตุจักร ถือเป็นอีกหนึ่งในสวนสาธารณะ 3 แห่งของป่าใจกลางเมืองในเขตจตุจักร ก่อตั้งขึ้นจากมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ.2534 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2535

 

[read more=”อ่านต่อ” less=”ซ่อนบทความ”]

 

โดยจุดเด่นของสวนสาธารณะแห่งนี้ คือ การจัดให้เป็นสวนป่าพฤกษศาสตร์ในรูปแบบของป่าเล็กในเมืองใหญ่ ที่นอกจากจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนแล้ว ที่นี่ยังเป็นเสมือนแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้นานาชนิดทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้มีการรวบรวมมาปลูกไว้ในสวนแห่งนี้กว่า 2,000 ชนิด ซึ่งได้ถูกจัดแบ่งเป็นส่วนๆ ให้มีความสวยงามสบายตา ดังต่อไปนี้

สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานการเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ ซึ่งได้รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดที่น่าสนใจมาปลูกไว้ยังอุทยานแห่งนี้ อาทิ พืชท้องถิ่น พันธุ์ไม้ในพระนาม พันธุ์ไม้จากประตำหนักต่างๆ และพันธุ์ไม้จากต่างประเทศ เป็นต้น

สระน้ำ จุดเด่นที่สื่อถึงการเฉลิมพระเกียรติ ด้วยรูปทรงของสระน้ำที่คดเคี้ยวเป็นรูปอักษร “ส” และ “S” ไขว้ผสานกัน ซึ่งสื่อถึงพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แนวขอบสระปลูกพรรณไม้หลากสีสันตามฤดูกาล และมีทางเดินหินสวยงามแปลกตาที่ปูเป็นสะพานระหว่างสระน้ำอีกด้วย

ลานบัว เป็นลานโล่งสำหรับพักผ่อน มีสระบัวขนาดใหญ่ ซึ่งปลูกบัวพันธุ์ต่างๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ รวมถึงมีแปลงไม้ดอกไม้ประดับในรูปแบบของสวนยุโรป ให้ผู้ที่มานั่งพักผ่อนกินลมชมวิวทิวทัศน์ได้อย่างเพลินตา

สวนไม้มงคลพระราชทาน 76 จังหวัด ตรงจุดนี้ได้จำลองพื้นที่ขนาด 4.8 ไร่ ให้เป็นแผนที่ประเทศไทยขนาดย่อม และปลูกไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ตามตำแหน่งภูมิภาคของแต่ละจังหวัดและติดป้ายแสดงพันธุ์ไม้และชื่อจังหวัดให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้ชมความสวยงามเสมือนได้เดินเที่ยวชมพรรณไม้จากทั่วประเทศ

 

นอกจากนี้ภายในสวนพระนางเจ้าสิริกิติ์แห่งนี้ ยังมี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาคารพรรณไม้ไทยเทิดไท้บรมราชินีนาถ ที่จัดแสดงพรรณไม้ไทยที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย แบ่งตามภูมิภาคต่างๆ สวนไม้หอมน้อมเกล้าฯ ที่จัดแสดงพรรณไม้หอมประเภทต่างๆ และพรรณไม้ในวรรณคดีไทย สวนพรรณไม้อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่จัดแสดงพรรณไม้ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการพระราชดำริ ตลอดจนพรรณไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและได้รับพระราชานุญาตให้ตั้งชื่อตามพระนามาภิไธย รวมถึง สวนพระมหากรุณาธิคุณเพื่อผู้พิการทางสายตา ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสเพลิดเพลินกับธรรมชาติ โดยสามารถใช้มือสัมผัสป้ายอักษรเบรลล์พร้อมฟังเสียงบรรยายถึงพันธุ์ไม้ต่างๆ ได้ ซึ่งถือเป็นแห่งแรกในประเทศไทยอีกด้วย

สำหรับสวนสาธารณะแห่งนี้ เปิดให้เข้าเยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 – 18.30 น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง รถยนต์สามารถเข้าทางประตูหลักที่ถนนกำแพงเพชร 2 , รถประจำทางสาย 77 122 136 145 ปอ.23 และรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าใต้ดิน แล้วลงที่บริเวณตลาดนัดสวนจตุจักรแล้วเดินไปตามถนนกำแพงเพชร 3 เข้าสวน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 272 4374, 02 272 4576

 


[/read]