สำหรับใครที่เคยได้มีโอกาสนั่งรถหรือขับรถเดินทางผ่านไปยังบริเวณถนนพระราชดำเนิน แน่นอนว่าจะต้องสะดุดตากับความสวยงามของ “โลหะปราสาท” สถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามตั้งโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งวันนี้เราจะพาไปท่องเที่ยวยังที่แห่งนี้กันที่ “วัดราชนัดดารามวรวิหาร” ซึ่งถือว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และยังเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 3 อีกด้วย

วัดราชนัดดารามวรวิหาร หรือ วัดราชนัดดา เป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณป้อมมหากาฬ ติดกับลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นพระอารามชั้นตรีชนิดวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2389 โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นเฉลิมพระเกียรติแก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี ซึ่งต่อมาทรงได้ดำรงตำแหน่งเป็นพระอัครมเหสีองค์แรกของรัชกาลที่ 4 ในเวลาต่อมา
บริเวณด้านหน้าทางเข้าวัดพระราชนัดดา จะเป็น ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แต่เดิมเคยใช้เป็นสถานที่สำหรับรับรองแขกบ้านแขกเมืองจากต่างประเทศที่มาเยือนยังประเทศไทยในสมัยนั้น

flickr

ภายในวัดมีพระอุโบสถและพระวิหารที่เป็นศิลปะแบบไทย มีช่อฟ้า ใบระกา หน้าบันลงรักปิดทอง ประดับประดาด้วยกระจกงดงาม เป็นที่ประดิษฐานของพระประธานนามว่า “พระเสฏฐตมมุนี” และ “พระพุทธชุติธรรมนราสพ” นั่นเอง

จุดเด่นที่น่าสนใจของวัดราชนัดดาแห่งนี้ นั่นคือ โลหะปราสาท เป็นโลหะปราสาทแห่งเดียวในประเทศไทยและแห่งที่สามในโลก ปัจจุบันถือเป็นโลหะปราสาทที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในโลก เนื่องจากโลหะปราสาทที่ประเทศอินเดียและศรีลังกาได้ปรักหักพังลงไปหมดแล้ว โดยโลหะปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทสูง 3 ชั้น มียอดทั้งหมด 37 ยอด กลางปราสาทเป็นช่องกลวง มีบันไดเวียน 67 ชั้น สามารถเดินขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ด้านบนได้ นอกจากนั้นภายในยังจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโลหะปราสาท รวมถึงบนยอดของโลหะปราสาทแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุอีกด้วย

 

ที่นี่เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. บริเวณโบสถ์จะเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม
การเดินทาง วัดราชนัดดาราม สามารถเดินทางจากถนนหลานหลวง วิ่งตรงไปยังถนนราชดำเนินกลาง วัดจะตั้งอยู่ด้านซ้าย ใกล้กับป้อมมหากาฬ ติดกับลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ รวมถึงสามารถเดินทางได้โดยรถประจำทางที่ผ่านถนนราชดำเนิน ได้แก่ สาย 9, 44, 39, 53, 509
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 221 0903

 

 

 

sanook