ล่องเรืออิ่มบุญ เติมพลังชีวิต ไหว้พระ 9 วัดดัง สองฝั่งเจ้าพระยา

กรุงเทพฯ.. คือเมืองที่ถูกขนานนามว่า เวนิสตะวันออก โดยมี แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นสายน้ำหลักที่อยู่คู่กับเรามายาวนานนับแต่อดีตจนปัจจุบัน ซึ่งสองฝั่งแม่น้ำล้วนเต็มไปด้วยสถานที่สำคัญ ซึ่งคอยบอกเล่าเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่

เราจึงจัด โปรแกรมเที่ยววันเดียว สำหรับชาวเมืองกรุง และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อพาทุกท่าน ล่องเรือ ไปตามลำน้ำเจ้าพระยา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมมงคลชีวิต เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงาม  และสัมผัสกับทัศนียภาพสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองที่เชื่อมต่อ  ซึ่งสำหรับการเดินทางครั้งนี้เราได้คัดสรรวัดดัง จำนวน 9 แห่ง มาให้คุณได้ไปเยี่ยมชมกัน

 

 

วัดที่ 1  “วัดยานนาวา

วัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา อยู่ริมถนนเจริญกรุง ใกล้กับสะพานตากสิน รัชกาลที่ 3        ได้โปรดเกล้าให้ปฏิสังขรณ์และสร้างสำเภาพระเจดีย์แทนพระสถูปเจดีย์ทั่วไปเพื่ออนุรักษ์รูปแบบของเรือสำเภา บนเรือสำเภาจำลองมีพระเจดีย์ประดับเป็นเสากระโดงสองข้าง ส่วนท้ายของสำเภาประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง และพระพุทธรูปปางต่างๆ รวมทั้งพระบรมรูปรัชกาลที่ 3

ภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจาก 8 ประเทศ และพระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาว 3 ปาง ในองค์เดียวกัน ได้แก่ ปางปัญญา ปางเมตตา และปางสันติ เป็นองค์แรกของโลกที่มี 3 ปางในองค์เดียวกัน

 

 

วัดที่ 2  “วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

วัดเก่าแก่สร้างขึ้นต้นรัตนโกสินทร์ มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ชื่อ พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) หรือเรียกตามแบบจีนว่า “ซำปอกง”  มีลักษณะอมยิ้มเล็กน้อย มีเพียง 3 องค์ในประเทศไทยคือ วัดกัลยาฯ วัดพนัญเชิง จ.อยุธยา และวัดอุภัยภาติการาม จ.ฉะเชิงเทรา พระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ (ป่าเลไลย์) ซึ่งรัชกาลที่ 3 ทรงสร้างพระราชทานใน 2 วัดของกรุงเทพฯ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงพุทธประวัติ ชีวิตชาวบ้านในสมัยรัชกาลที่ 3 หอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติเก็บพระไตรปิฎกสมัยรัชกาลที่ 4 และหน้าวิหารหลวงยังเก็บระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดของไทย

 

 

วัดที่ 3  “วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 

ถือเป็นแลนด์มาร์กของกรุงเทพฯ ความโดดเด่นของวัดแห่งนี้คือ พระปรางค์มีขนาดสูงประมาณ 70 เมตร ถือเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศไทย ที่มีศิลปกรรมอันงดงามประเมินค่ามิได้ และมีมณฑปพระพุทธบาท ซุ้มประตูยอดมงกุฎ ทางเข้าพระอุโบสถวัดอรุณ มีรูปปั้นยักษ์วัดแจ้ง หรือยักษ์ทศกัณฐ์ และยักษ์สหัสเดชะตัวใหญ่คอยเฝ้าประตูซุ้มอยู่

 

 

วัดที่ 4  “วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

มีคติความเชื่อว่า “ไหว้พระ วัดระฆัง มีคนนิยมชมชื่น มีชื่อเสียงโด่งดังตลอดปี” วัดโบราณดั้งเดิมตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ทรงอาราธนาพระเถระมาประชุมและชำระพระไตรปิฏก ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 1 ทรงโปรดให้ขุดสระแล้วรื้อพระตำหนักเรือนไทยสามหลังแฝดและหอนั่งมาปลูกลงในสระเพื่อใช้เป็นหอไตร และขุดพบระฆังโบราณ จึงตั้งชื่อว่าวัดระฆังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นอกจากนี้วัดนี้ยังเคยเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

 

 

อ่านต่อ

 

Posted in ย่านอร่อยกรุงเทพฯ, โปรแกรมเที่ยวกรุงเทพ.