สมัยนี้หากเอ่ยถึงใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร เชื่อว่าหลายๆ คนคงนึกถึงย่านสีสม สยามแสควร์ หรือสุขุมวิท ซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมทางการค้า เศรษฐกิจ และแฟชั่น เป็นแหล่งที่มีผู้คนแวะเวียนผ่านไปมาอยู่ตลอดเวลาเกือบจะตลอด 24 ชั่วโมง แต่แท้จริงแล้ว หากเราย้อนเวลากลับไปในยุคอดีต เชื่อหรือไม่ว่าใจกลางกรุงเทพที่แท้จริงนั้นเคยอยู่บริเวณแถวย่าน “เสาชิงช้า” ซึ่งเคยถูกเรียกว่าเป็น “สะดือเมือง” ศูนย์กลางของพระนครที่ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ จากการที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขยายเขตพระนครออกไปทางตะวันออก และให้ทำการขุดคลองรอบเมือง จึงได้กำหนดจุดศูนย์กลางของพระนคร เพื่อเป็นที่ตั้งของเทวสถานพราหมณ์ ซึ่งนั่นรวมถึง เสาชิงช้า ด้วยนั่นเอง

ด้วยเหตุนี้เอง “เสาชิงช้า” จึงได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของกรุงเทพฯ มาจนถึงปัจจุบัน โดยเสาชิงช้าเป็นเสาไม้สีแดง ตั้งอยู่บนแท่นหินขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 21.15 เมตร มีฐานกลมก่อเป็นฐานปัทม์ซึ่งทำมาจากหินล้างสีขาว ตามแนวโค้งของฐานเต็มไปด้วยแผ่นจารึกประวัติเสาชิงช้า เสาไม้แกนกลางคู่และเสาตะเกียบ 2 คู่ เป็นเสาหัวเม็ด ล้วนทำด้วยไม้สักกลึงกลม โครงยึดหัวเสาทั้งคู่แกะสลักอย่างสวยงาม กระจังและหูช้างไม้เป็นลวดลายไทย ทั้งหมดทาสีแดงชาด

เสาชิงช้า เดิมถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีโล้ชิงช้าในพระราชพิธี “ตรียัมปวาย ตรีปวาย” ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ในอดีต ซึ่งเสาชิงช้าที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นเสาต้นใหม่ และได้มีการจัดพิธีสมโภขน์เสาชิงช้าใหม่ไปเมื่อวันที่ 11-13 กันยายน 2550 ที่ผ่านมา โดยตัวไม้ทำมาจากไม้สักทองซึ่งนำมาจากเมืองแพร่

 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้เสาชิงช้าได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่รู้จักทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างแพร่หลาย และในบริเวณใกล้เคียงกับเสาชิงช้า รวมถึงในเขตพระนครส่วนใหญ่ ยังคงมีสถาปัตยกรรมสมัยช่วงตอนต้นรัชกาลให้คนรุ่นหลังและนักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมอีกด้วย